• Loge Odin er en københavnsk loge under ordenen Le Droit Humain. Logen har rødder hele vejen tilbage til den første danske loge i 1917.
  I logen er vi fælles om at finde de bedste sider af os selv, om at styrke og udvikle vores positive egenskaber til gavn for vores medmennesker uden for logen og for os selv
  Vi arbejder med Lauderdale ritualet, fra 1- 18 grad, samt mærkegraden og kongelig buegrad

  Et logemøde består af opstilling af logerummet, det rituelle møde i logesalen og et fælles let måltid. Tidsforbruget på en aften kan variere lidt, men ofte fra kl. 18 til kl. 22.

 • Vores orden – Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder ”LE DROIT HUMAIN” – blev dannet i 1899 som en selvstændig orden, hvor mænd og kvinder deltog på lige fod. Sådan er det stadigvæk, selv om opfattelsen af, at kun mænd kan være frimurere, stadig er udbredt.
  Oprindelsen til vores orden er, at logen ”De frie tænkere”, som var en del af en orden, der i 1880 udspaltedes fra den franske Storloge, i 1882 optog en kvinde ved navn Maria Deraismes. Hun blev den første kvindelige frimurer i denne loge. ”De frie tænkere” gjorde det for at hædre hende for en stor humanitær indsats og havde ikke forestillet sig den ballade, det medførte. ”De frie tænkere” blev slet og ret ekskluderet!
  Maria Deraismes’ logebrødre blev dog stadig mere overbeviste om den uretfærdighed, man begik, ved ikke at tillade kvinder adgang til Frimureriet. De holdt sammen, og den 14. marts 1893 optog de yderligere 13 kvinder.
  Den 4. april samme år oprettede den nye gruppe logen ”LE DROIT HUMAIN” – navnet betyder ”Menneskeret” og understreger deres opfattelse af, at det er en menneskeret for både mænd og kvinder at blive frimurere. I 1899 dannede de så vores orden med Det Højeste Råd i Paris. I tiden derefter opstod mange nye loger rundt omkring, og i dag er vores orden verdensomspændende og i de fleste lande anerkendt som en regulær frimurerorden.
  Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder ”LE DROIT HUMAIN” stiftede sin første loge i Skandinavien i det daværende Kristiania (nu Oslo) i 1912, i København i 1917 og i Stockholm i 1918. Det er de loger, Den Skandinaviske Federation i dag bygger videre på.
  Organisation.
  I Skandinavien er vores ordens loger i Norge, Sverige og Danmark knyttet sammen i Den Skandinaviske Federation, som hvert femte år vælger en repræsentant til Det Højeste Råd i Paris, der er ordenens øverste myndighed.

 • Er du interesseret i at blive frimurer, så klik her