Bliv Frimurer
Bliv
Frimurer


Fordi Frimureriet:

• er et veltilrettelagt system til at sprede lys i en
mørk verden

• er udogmatisk og ikke pålægger nogen en
bestemt tro eller en bestemt mening

• arbejder gennem ritualer, symboler og
allegorier, der rører ved noget universelt i alle
mennesker, såvel unge som ældre

• er én vej til selvudvikling og kontakt til en
større indre forståelse
• giver mulighed for fordybelse og væren

• kan forøge evnen til at tackle en travl hverdag

• giver mulighed for et spirituelt fællesskab

• er verdensomspændende og kan medvirke til
at skabe fred på jord, baseret på viden,
medmenneskelig kærlighed og lys.

Hvad:
Den Internationale Frimurerorden for Mænd og Kvinder
LE DROIT HUMAIN blev dannet i 1893 og har sit hoved-
sæde i Paris. LE DROIT HUMAIN har loger i 63 lande
fordelt på de fem Kontinenter.

Den Skandinaviske Federation har otte loger:
3 i Danmark, 1 i Norge og 4 i Sverige.

LE DROIT HUMAIN er en af de få Ordener i verden,
hvor mænd og kvinder optages og arbejder sammen
på lige vilkår.

Maria Desraimes var en af de første
kvinder, der blev optaget i Frimureriet, og det
afstedkom denne helt nye Orden for mænd og kvinder.
(Læs mere på hjemmesiden: droit-humain.dk.)
Navnet ”LE DROIT HUMAIN” er fransk og betyder
”Menneskeret”. Ordenens grundprincip hviler på det
ganske naturlige, at det for både mænd og kvinder er
en mulighed at blive indviet i Frimureriet.

Jævnfør vores Konstitution arbejder vi til Den Store
Verdens-Arkitekts Ære (et udogmatisk navn for et
skabende princip), og/eller til Menneskehedens fuld-
kommengørelse, for netop – ganske udogmatisk – at
give plads til mænd og kvinder af enhver trosretning og
åndelig overbevisning i det almengodes tjeneste.

Frimureriet har rødder langt tilbage i tiden og til de
gamle mysterieindvielser.
Det er et veltilrettelagt system
baseret på indvielser og grader (33 i alt), hvor hver del
har sin egen betydning i en større helhed. Med hver ny
grad får man fl ere værktøjer, som kan hjælpe en
med at blive klogere på sig selv, verden omkring
sig og universet.

Hvem kan:
Alle mænd og kvinder, der er fyldt 18 år og er fri
og af godt rygte, kan søge optagelse i Frimureriet.

At være fri og af godt rygte betyder i denne sam-
menhæng, at man skal kunne deltage i frimurer-
møder, og at man ikke har noget udestående
med myndighederne.

Hvordan
Frimureriet udtrykker sig gennem ritualer, symboler og allegorier. Frimurere samles jævnligt til
logemøder, der består af et rituelt møde og et let måltid.

Frimurere søger at bidrage til opbygningen af en
fredelig og rummelig verden samt menneskelig
dannelse.

Hvor
Vil du vide mere om Den Internationale Frimurerorden for
Mænd og Kvinder LE DROIT HUMAIN, kan du gå ind på
den Skandinaviske Federations hjemmeside:
droit-humain.dk.

Kontakt os og hør, hvordan du kan blive frimurer, og
hvad det indebærer for dig. Du kan også i første omgang
deltage uforpligtende i et af de møder, der er
åbne for alle interesserede.

Vi glæder os meget til at høre fra dig og byde dig
velkommen i Frimureriet og i Den Skandinaviske Federation.

Loge Odin, København
Loge Hermes, Aarhus
Loge Parsifal, Aalborg
Loge Isis, Stavanger
Loge Achnaton, Stockholm
Loge Mimer, Stockholm
Loge Les Trois Bouffées, Vänersborg
Loge Kronos, Malmö

Hent vores Info-folder:
Til Tops